27001 Mark E

Svrha ove politike jeste uspostava sustava upravljanja informacijama u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO/IEC 27001:2013 i određivanje smjernica za zaštitu informacija i sredstava tvrtke MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. Vukovar kao i njenog informacijskog sustava od raznih prijetnji te osiguravanje kontinuiteta poslovanja. Na taj način smanjujemo eventualnu štetu, poboljšavamo imidž, povećavamo prihode i vraćamo uložena sredstva.

 

Ova politika se odnosi na sve zaposlene u tvrtki. To važi i za izvođače, konzultante, privremeno zaposlene, suradnike ili bilo koje treće osobe sa kojima tvrtka ima bilo kakvu poslovnu suradnju.

 

Ova politika se odnosi na sva sredstva, materijalna i nematerijalna, koja su u vlasništvu ili u zakupu MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. Vukovar.

 

Vlasnik ove politike, zadužen je za upravljanje, pravilno korištenje od strane zaposlenih i redovno ažuriranje.

 

Informacija, bez obzira u kojoj je formi (pisana, govorna, tiskana ili elektronička) je primarno sredstvo za poslovanje, koje ima svoju vrijednost i stoga je neophodno da se adekvatno zaštiti. Informacije zajedno sa ostalim sredstvima i komponentama (ljudi, procesi, procedure, usluge, hardver, softver, infrastruktura, oprema…) čine informacijski sustav tvrtke MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. Vukovar.

 

U cilju zaštite informacijskog sustava i svih informacijskih sredstava od raznih prijetnji (računalne prijevare, špijunaže, hakerskih napada, virusa, poplava, požara, potresa, itd.) jeste osigurati kontinuitet poslovanja, smanjenje štete, povrata investicija, poboljšavanja ugleda. CEO tvrtke MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. Vukovar je odobrio ovu politiku koja postavlja ciljeve i osnovne principe za uspostavu efikasnog Sustava informacijske sigurnosti (ISMS).